JaMe-system Verkkokauppa > Toimitusehdot

Toimitusehdot

Nämä toimitusehdot koskevat Suomeen toimitettavia tilauksia.

Toimituskulut:

- Pienet postiluukusta mahtuvat paketit 3€
- Postipaketti pituus alle 120cm 8€
- Postipaketit pituus 120cm - 180cm 16€

Yli 180 cm lähetykset vain matkahuollon kautta.
Matkahuollon kautta toimitetuista lähetyksistä vastaanottaja maksaa toimituskulut noutaessa.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Maksaminen

  • Ennakkomaksu / Tilisiirto

Tuotteet maksetaan ennakkomaksuna Verkkokaupan tilille.
Maksu suoritetaan viitteellisellä laskulla, jonka voit tulostaa vaiheessa 4/5.
Tehtyäsi tilauksen saat sähköpostiisi tilausnumeron ja salasanan, jolla voit seurata tilauksen kulkua ja sieltä saat myös vahvistuksen postimaksuun.
Tämän jälkeen voit maksaa laskun.

Tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
JaMe-system Oy, Kipparinpolku 2, 29100 LUVIA

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Janne Huhtala, janne.huhtala@nic.fi, 040 513 3735

3. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
- henkilön suostumus (dokumentoitu, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde)

Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä tilaus- ja laskutustietojen tarkastamikseksi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista tuotteista, laskutustiedot ja mahdolliset muut kaupantekoon pakolliset tiedot.

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta verkkokaupan tilauslomakkeesta, jossa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
- Tietoja ei luovuteta tai julkaista säännönmukaisesti muille tahoille pl. Klarna-laskulla tilattavien tiedot, jotka Klarna tarkistaa ennen ostotapahtuman valmistumista.
- Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internetpalvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti (sähköpostitse) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti (sähköpostitse) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 Ostoskori

JaMe-system Oy, Kipparinpolku 2, 29100 Luvia, Satakunta, Finland
puh. 0405133735, sähköpostiosoite info@jame-system.fi
Viimeksi päivitetty 2024-02-10 10:54:42